Hvad er et landsmøde?

Et landsmøde er en generalforsamling for alle i KFUM og KFUK, hvor vi vælger en ny Hovedbestyrelse (også kaldet HB), og vi beslutter, hvad vi skal have fokus på de kommende år (strategien, som vi kalder toårsmål, og visionen, som strækker sig over en længere årrække).

KFUM og KFUK holder landsmøde hvert andet år. Alle foreninger (med mindst 10 medlemmer) må sende delegerede og landsmødedeltagere. 

Hvem kommer med på Landsmøde?

Alle medlemmer i KFUM og KFUK er inviteret med til Landsmøde. Delegerede (dem med stemmeret) skal dog være fyldt 16 år.

Der plejer at være cirka 350 deltagere på Landsmøderne. De kommer fra hele organisationen: Ledere, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, ansatte ...

Vi håber meget, at DU også har lyst til at være med! Læs mere under Tilmelding.

Hvorfor skal jeg tage på Landsmøde?

Der er mange gode grunde til at tage med på Landsmødet. Først og fremmest er det her, de største beslutninger i KFUM og KFUK bliver truffet. Og det kan du være med til!

En anden vigtig grund til at komme til Landsmødet er, at du bliver fyldt med masser af viden, gode idéer og inspiration, som du kan tage med hjem til din forening.

Derudover er Landsmødet en fantastisk mulighed for at møde medlemmer og ansatte fra hele KFUM og KFUK. Der bliver masser af gode snakke, sange og grin – og du vil opleve, at du er en del af et stort og stærkt fællesskab.

Hvad er en delegeret?

Alle deltagere på Landsmødet har ret til at tale, og alle har ret til at komme med ændringsforslag og forslag til resolutioner og udtalelser. Det er dog kun delegerede, der har stemmeret.

En delegeret er et KFUM og KFUK-medlem, der er blevet valgt af sin forening til at repræsentere foreningen ved Landsmødet. Den delegerede bliver valgt ved generalforsamlingen i sin forening.

Kriterierne for at blive delegeret er, at man er medlem af KFUM og KFUK og er over 16 år.

Foreningens størrelse afgør, hvor mange delegerede, den kan sende af sted.

Hvor mange delegerede har vi?

Alle foreninger, der har mindst 10 medlemmer ved seneste medlemsopgørelse, kan sende delegerede:

Foreninger med:

  • 10-49 medlemmer har ret til 1 delegeret
  • 50-99 medlemmer giver 2 delegerede
  • 100-149 medlemmer giver 3 delegerede etc.

Der tages udgangspunkt i medlemstallet pr. 31. december.

Se oversigt over antal delegerede i hver forening.

Vælg delegerede på generalforsamling

Delegerede vælges på foreningens generalforsamling (eller af bestyrelsen, hvis denne har fået bemyndigelse til det). Så vidt muligt bør formanden være delegeret.

I foreninger med mere end én delegeret skal der tilstræbes en ligelig repræsentation mellem kvinder og mænd, samt at mindst én af de delegerede er under 30 år på tidspunktet for afholdelse af Landsmødet.

Foreningerne kan udover delegerede sende deltagere til landsmødet i det omfang, pladsen tillader det.

Kan vi overdrage vores delegeret-plads?

Hvis en forening ønsker at give et medlem i en anden forening fuldmagt til at deltage som delegeret på vegne af dem, udfyldes nedenstående blanket.

Denne blanket skal udfyldes og indsendes til Landskontoret.

Hvor skal vi være?

Landsmødet afholdes på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter.

Adressen er Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Der er gratis parkering.

Hotellet ligger i 10 minutters gåafstand fra Nyborg Station.

 

Hvordan forbereder jeg mig bedst til Landsmødet?

Den bedste måde at forberede sig til Landsmødet er at læse materialet, som findes her på siden fra den 23. oktober 2020, og diskutere det med andre fra din forening. Måske særligt dem, som du skal følges med til Landsmødet.

Har du/I en holdning til et eller flere af forslagene? Er der noget, som bør være anderledes? Noget, der kan blive bedre? Skarpere? Diskuter, diskuter – og giv udtryk for din holdning (måske fra talerstolen på Landsmødet?)!

I er også mere end velkomne til at indsende forslag eller ændringsforslag.

Boosts? Hvad er det?

På Landsmødet bliver du fyldt med inspiration til, hvordan du kan gøre en forskel for nye og flere børn og unge i KFUM og KFUK.

Lørdag har du mulighed for at få et ekstraordinært inspirations-boost. Der er flere valgmuligheder og du vælger selv. 

Se de forskellige boost

 

Er desværre aflyst i 2020.

Hvem styrer ordet på Landsmødet?

Dirigenterne er ordstyrere på Landsmødet. Det er de to, der sørger for, at vi følger dagsordenen, og at vi overholder vedtægterne (som i KFUM og KFUK kaldes Grundloven) og forretningsorden (rammerne for afviklingen af Landsmødet).

Dirigenterne sidder lige ved talerstolen og giver ordet videre til den næste taler og fortæller, hvad det næste punkt på dagsordenen er.

Må jeg gå på talerstolen?

Ja! Alle medlemmer i KFUM og KFUK har ret til at gå på talerstolen på Landsmødet. Alle har ret til at udtrykke deres holdning til forslagene fra Hovedbestyrelsen og foreningerne. Også dig. Giv din mening til kende og deltag i demokratiet.

Rent praktisk: Hvis du vil sige noget fra talerstolen, så skal du taste dit deltagernummer ind i formularen (link sendes til alle deltagere).

 

Hvad er ændringsforslag, resolutioner og udtalelser?

Alle deltagere på Landsmødet kan komme med ændringsforslag og forslag til resolutioner og udtalelser. Nogle skal indsendes i god tid før Landsmødet, og andre kan indsendes frem til en deadline, der aftales på Landsmødet.

Ændringsforslag

Du kan stille ændringsforslag, hvis du er uenig i et forslag fra en forening eller Hovedbestyrelsen. 

Ændringsforslag til vedtægterne - eller ændringsforslag til ændringsforslag, der vedrører vedtægterne - skal være indsendt senest 7 uger før Landsmødet (dvs. d. 2. oktober 2020). 

Indsend ændringsforslag her.

Resolutioner

Resolutioner er holdninger eller anbefalinger, der ikke har økonomiske konsekvenser for landsorganisationen, dvs. ting som du synes, vi skal lægge vægt på i KFUM og KFUK. 

Indsend forslag til resolutioner her.

Udtalelser

Du kan også komme med et forslag til udtalelser. Det er, hvis du synes, at KFUM og KFUK skal udtrykke eller mene noget i det offentlige rum. Det er altså mere "politisk" orienteret. 

Dit forslag vil så komme til afstemning på Landsmødet.

Indsend forslag til udtalelser her.

 

Hvad er Hovedbestyrelsen (HB)?

Hovedbestyrelsen er KFUM og KFUK’s overordnede ledelse. Den består altid af fem mænd og fem kvinder, så der er lige mange af hvert køn. Hovedbestyrelsen bliver valgt for to år ad gangen, og ved hvert Landsmøde vælges en ny Hovedbestyrelse. Det skal vi også gøre i år.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for de ansatte i KFUM og KFUK, og det er for eksempel Hovedbestyrelsen, der ansætter generalsekretæren.

Hovedbestyrelsen holder møde fem gange om året. Her diskuterer de og iværksætter initiativer, der skal sikre, at vi i KFUM og KFUK realiserer vores vision.

Læs mere om HB's arbejde.

Hvordan stiller man op til Hovedbestyrelsen?

Vil du være med til at tegne KFUM og KFUK udadtil og indadtil og sætte dit fingeraftryk på organisationens udvikling? Så meld dig som kandidat til Hovedbestyrelsen!

Alle over 16 år, der er medlem af KFUM og KFUK, kan stille op til Hovedbestyrelsen. Og hvis du har lyst til det, så sig det i din forening, og så sørger de for at opstille dig ved til Landsmødet. Se tidsfrister.

Læs mere her

Hvad er Grundloven?

I KFUM og KFUK taler man om Grundloven, og det er det samme som KFUM og KFUK’s vedtægter. 

Det vil sige, at det er de helt grundlæggende regler i organisationen. For eksempel er det en del af Grundloven, at forkyndelse er en del af vores formål. Man kan godt ændre Grundloven, men det kræver 2/3-flertal ved Landsmødet at gøre det.

Se Grundloven her.

Hvad er vores vision?

KFUM og KFUK har en vision, som er det ”fyrtårn”, vi sigter efter med vores aktiviteter og indsatser.

I 2012 vedtog KFUM og KFUK i Danmark denne vision:

”I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv.”

Læs mere på Landsbevægelsens hjemmeside

Hvad er formandskab?

Formandskab er hovedbestyrelsens formand og næstformand. Hovedbestyrelsen beslutter selv, hvem der skal være formand og næstformand. Den ene skal dog være en mand, og den anden skal være kvinde.

Hvad er en forretningsorden?

En forretningsorden er det, der står i vores Grundlov (vedtægter), at vi helt formelt skal gøre, når vi er på Landsmøde. For eksempel at vi skal vælge en ny Hovedbestyrelse. Landsmødet indledes med at man vedtager forretningsordenen. Der kan stilles ændringsforslag til den forretningsorden, som Hovedbestyrelsen foreslår.

Hvem er Landsorganisationens ansatte?

Landsorganisationens ansatte er kontorpersonale og konsulenter, der er ansat til at servicere lokalforeningerne og de frivillige. Der er 15 ansatte i KFUM og KFUK’s landsorganisation.

Du kan se dem her.

Hvem er ledelsen i KFUM og KFUK?

Den øverste ledelse i KFUM og KFUK er formandskabet. Altså formanden og næstformanden i Hovedbestyrelsen.

Den daglige ledelse i organisationen varetages af generalsekretæren og administrationschefen. Se dem her.

Er der kaffe og kage?

Ja, det kan du tro! Der vil være en del pauser, hvor der er mulighed for at få kaffe/the/saftevand - og nogle gange også kage :-)

Hvad er redaktionsudvalget?

Redaktionsudvalget har til opgave at bearbejde indkomne ændringsforslag, resolutioner og udtalelser. Udvalget rådgiver både før og under Landsmødet. 

Udvalget består af to repræsentanter fra KFUM og KFUK's foreninger, de to dirigenter og en repræsentant fra Hovedbestyrelsen.

Man kan skrive til redaktionsudvalget på redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk 

Afbud

Hvis en delegeret bliver forhindret i at møde op, kan en anden – evt. en landsmøde-deltager fra samme forening – blive delegeret, såfremt det sker inden Landsmødets start.

Henvendelse om dette skal ske til Landskontoret senest ved ankomsten til Nyborg Strand.