Alle deltagere på Landsmødet har ret til at tale, og alle har ret til at komme med ændringsforslag og forslag til resolutioner og udtalelser. Det er dog kun delegerede, der har stemmeret.

En delegeret er et KFUM og KFUK-medlem, der er blevet valgt af sin forening til at repræsentere foreningen ved Landsmødet. Den delegerede bliver valgt ved generalforsamlingen i sin forening.

Kriterierne for at blive delegeret er, at man er medlem af KFUM og KFUK og er over 16 år.

Foreningens størrelse afgør, hvor mange delegerede, den kan sende af sted.