Alle foreninger, der har mindst 10 medlemmer ved seneste medlemsopgørelse, kan sende delegerede:

Foreninger med:

  • 10-49 medlemmer har ret til 1 delegeret
  • 50-99 medlemmer giver 2 delegerede
  • 100-149 medlemmer giver 3 delegerede etc.

Der tages udgangspunkt i medlemstallet pr. 31. december.

Se oversigt over antal delegerede i hver forening.

Vælg delegerede på generalforsamling

Delegerede vælges på foreningens generalforsamling (eller af bestyrelsen, hvis denne har fået bemyndigelse til det). Så vidt muligt bør formanden være delegeret.

I foreninger med mere end én delegeret skal der tilstræbes en ligelig repræsentation mellem kvinder og mænd, samt at mindst én af de delegerede er under 30 år på tidspunktet for afholdelse af Landsmødet.

Foreningerne kan udover delegerede sende deltagere til landsmødet i det omfang, pladsen tillader det.