Seneste indsendte ændringsforslag, resolutioner og udtalelser

 

Ændringsforslag til toårsmål, tilføjelse af punkt E, mål 1

Ændringsforslag til KFUM og KFUK's teologiske basis

 

Se alle udsendte forslag samlet

Se Landsmødeguide 3

Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Herunder ses de forslag vedrørende nye vedtægter, som Hovedbestyrelsen beder Landsmødet behandle. 

Dokumenterne indgår også i det samlede bilagsmateriale (Landsmødeguide 3).

Der kan stilles spørgsmål til alle forslagene ved at skrive til redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk. Se også videoer fra to online møder i september

Der kan fortsat - via denne side - stilles ændringsforslag til forslag, der ikke er grundlovsændringer. Man kan få sparring på sine forslag ved at skrive til redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk.

Andre dokumenter relateret til vedtægter (der skal ikke stemmes om disse)


Historik for ændringer:
- D. 15. august 2020 blev dokumenterne offentliggjort
- D. 19. august 2020 er der uploadet nye versioner, hvori der er er rettet enkelte grammatiske fejl, og et par ekstra forståelsesmæssige forklaringer er tilføjet

 

Hovedbestyrelsens forslag til toårsmål

Forslag til Toårsmål 2020-2022 (er opdateret 21/9)