Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Herunder ses de forslag vedrørende nye vedtægter, som Hovedbestyrelsen beder Landsmødet behandle. 

Dokumenterne vil pr. 23. oktober også blive en del af det samlede bilagsmateriale (Landsmødeguide 3).

Der kan stilles spørgsmål til alle forslagene på to online møder i september. Det er muligt at se det første møde her, hvor forslagene blev gennemgået.

Ønsker man at stille andre forslag/ændringsforslag til Landsmødet, skal de indsendes senest d. 2. oktober via denne side. Man kan få sparring på sine forslag ved at skrive til redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk.

Andre dokumenter relateret til vedtægter (der skal ikke stemmes om disse)


Historik for ændringer:
- D. 15. august 2020 blev dokumenterne offentliggjort
- D. 19. august 2020 er der uploadet nye versioner, hvori der er er rettet enkelte grammatiske fejl, og et par ekstra forståelsesmæssige forklaringer er tilføjet

 

Hovedbestyrelsens forslag til toårsmål

Forslag til Toårsmål 2020-2022 (er opdateret 21/9)