Indsend ændringsforslag, resolutioner og udtalelser

  • Ændringsforslag indsendes via denne formular.
  • Resolutioner (dvs. holdningsprægede tilkendegivelser eller anbefalinger, der ikke har økonomiske konsekvenser for landsorganisationen) indsendes via denne formular.
  • Udtalelser (dvs. politiske tilkendegivelser, som er beregnet til eksternt brug) indsendes via denne formular.

Råd og vejledning

Du er meget velkommen til at skrive til redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk, hvis du ønsker råd og vejledning.

På Landsmødet kan man desuden deltage i en workshop med redaktionsudvalget fredag aften.

Se indsendte forslag

De indsendte forslag fremgår af bilagsmaterialet.

Ændringsforslag samt forslag til resolutioner og udtalelser vil blive offentliggjort her