Indsend forslag, resolutioner og udtalelser

Forslag indsendes via denne formular. Det skal ske senest d. 2. oktober 2020.

Resolutioner (dvs. holdningsprægede tilkendegivelser eller anbefalinger, der ikke har økonomiske konsekvenser for landsorganisationen) indsendes via denne formular.

Udtalelser (dvs. politiske tilkendegivelser, som er beregnet til eksternt brug) indsendes via denne formular.

Råd og vejledning

Du er meget velkommen til at skrive til redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk, hvis du ønsker råd og vejledning.

På Landsmødet kan man desuden deltage i en workshop med redaktionsudvalget fredag aften.

Se indsendte forslag

Se de forslag, der allerede er klar.

De indsendte forslag vil også fremgå af det samlede bilagsmateriale.

Ændringsforslag samt senere indsendte forslag til resolutioner og udtalelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden