Indsend ændringsforslag, resolutioner og udtalelser

Indtil d. 2. oktober 2020 kunne der indsendes egentlige forslag til Landsmødet.

Det er nu - og helt frem til Landsmødet (i forretningsordenen foreslås kl. 12:45 som sidste frist) - muligt at indsende resolutioner og udtalelser samt ændringsforslag til fremsatte forslag - dog ikke til forslag, der vedrører vedtægterne. 

  • Ændringsforslag indsendes via denne formular
  • Resolutioner (dvs. holdningsprægede tilkendegivelser eller anbefalinger, der ikke har økonomiske konsekvenser for landsorganisationen) indsendes via denne formular.
  • Udtalelser (dvs. politiske tilkendegivelser, som er beregnet til eksternt brug) indsendes via denne formular.

Kandidater til Udviklingspuljen

Kandidater indsendes via denne formular.

Råd og vejledning

Du er meget velkommen til at skrive til redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk, hvis du ønsker råd og vejledning.

Se indsendte forslag

Se de forslag, der allerede er klar.

De indsendte forslag vil også fremgå af det samlede bilagsmateriale.

Ændringsforslag samt senere indsendte forslag til resolutioner og udtalelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden