Brug nedenstående formular til indsendelse af ændringsforslag. Redaktionsudvalget modtager forslagene.
Du skal skrive et helt nyt forslag, der træder i stedet for et andet forslag. (Også selvom det kun er småting, du vil ændre). Du skal desuden – med dine egne ord - i feltet "Motivation og baggrund" skrive, hvad det er, der er anderledes end det oprindelige forslag.
Du kan betragte dit forslag som modtaget, når du kommer til en bekræftelsesside.
Du er velkommen til at skrive til redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk, hvis du ønsker råd og vejledning til at stille ændringsforslag.

 

Ændringsforslag til Landsmødet 2018

Skal være en eller flere foreninger
Person vi kan komme i kontakt med vedr. ændringsforslaget (før/under Landsmødet)
Kontaktpersonens mobiltlf.nr.
Overskrift
Det oprindelige forslag, som der foreslås ændret
Skriv den tekst, som Landsmødet skal stemme om
Yderligere begrundelse for forslaget (der stemmes ikke om dette)