Forslag der er med i det samlede Landsmøde-materiale:

 
Forslag om ny kontingentsats for Velkomstmedlemskab

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark

Forslag om delegerede i distriktsbestyrelserne (hensigtserklæring)
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Lemvig

Forslag om at KFUM og KFUK skal forhold sig til FN's Verdensmål
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Skjern, KFUM og KFUK i Snejbjerg, KFUM og KFUK i Gellerup, KFUM og KFUK i Århus Midtby, KFUM og KFUK på Frederiksbjerg

Forslag om at afholde YMCA’s Verdensrådsmøde i Danmark
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Sundbyerne, KFUM og KFUK Hammerum/Gjellerup, KFUM og KFUK i Frederiksbjerg, KFUM og KFUK i Gellerup & KFUM og KFUK i Århus Midtby

Forslag til Grundlovsændring vedr. nedlæggelse af foreninger
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning

Forslag til Grundlovsændring vedr. Hovedbestyrelsens dispensationsmulighed
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark

 


Se det samlede bilagsmateriale: Landsmødeguide del 2

 

Eventuelle ændringsforslag:

(Følger)