Forslag der er med i det samlede Landsmøde-materiale:

 
Forslag om ny kontingentsats for Velkomstmedlemskab

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark

Blev vedtaget

Forslag om delegerede i distriktsbestyrelserne (hensigtserklæring)
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Lemvig

Blev vedtaget (som hensigtserklæring)

Forslag om at KFUM og KFUK skal forhold sig til FN's Verdensmål
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Skjern, KFUM og KFUK i Snejbjerg, KFUM og KFUK i Gellerup, KFUM og KFUK i Århus Midtby, KFUM og KFUK på Frederiksbjerg

Blev vedtaget

Forslag om at afholde YMCA’s Verdensrådsmøde i Danmark
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Sundbyerne, KFUM og KFUK Hammerum/Gjellerup, KFUM og KFUK i Frederiksbjerg, KFUM og KFUK i Gellerup & KFUM og KFUK i Århus Midtby

Blev vedtaget

Forslag til Grundlovsændring vedr. nedlæggelse af foreninger
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning

Blev vedtaget

Forslag til Grundlovsændring vedr. Hovedbestyrelsens dispensationsmulighed
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark

Blev vedtaget 


Se det samlede bilagsmateriale: Landsmødeguide del 2

Ændringsforslag:

1. Styrket samspil til alle vores landsarrangementer

Vedrørende Toårsmål 3A

Ændringsforslagets ordlyd: "festivaler" ændres til "landsarrangementer"

Motivation og baggrund: Hvorfor skal samspillet kun være til festivaller? Vi vil også gerne styrke samspillet til kurser, voksenstævne, landsmøde og så videre. I vores forening har vi pt. ikke så mange deltagere på festivaller, men i øjeblikket har vi fokus på studerende.

Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Frejlev og KFUM og KFUK i Aalborg

Blev ikke vedtaget

 

2. Finger på pulsen

Vedrørende Torårsmål 2

Ændringsforslagets ordlyd: Vi har frivillige ledere, der med virkelyst og smittende engagement samler andre frivillige omkring sig der har fingeren på pulsen blandt børn og unge.

Motivation og baggrund: Fingrene væk fra børnene...

Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Kolding, KFUM og KFUK i Vejle, KFUM og KFUK i Haderslev, KFUM og KFUK i Vorbasse

Blev vedtaget

 

3. Vi vil være ambitiøse!

Tillæg som indsættes efter tomåls overskriften

Ændringsforslagets ordlyd: Hovedbestyrelsen forpligter sig til at opsætte kvantificerbare mål for toårsmålene og kommunikere disse ud senest ved udgangen af 1. kvartal 2019, samt efterfølgende opfølgning på målene

  • Lokale foreningsbestyrelser forpligter sig ligeledes til lokalt at opsætte mål for lokal implementering af disse mål.
  • Hovedbestyrelsen, underudvalg og Landskontoret sikrer jævnlig kontakt til de lokale foreningsbestyrelser for at opmuntre, inspirere og sikre fremdrift i forhold til toårsmålene.

Motivation og baggrund: I KFUK og KFUK skal vi være ambitiøse og vi skal sikre at vi både nationalt og lokalt arbejder målrettet med disse mål for at sikre fremskidt og at vi rykker på det!

Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Vildbjerg og KFUM og KFUK i Aulum

Blev ikke vedtaget

 

Resolutionsforslag
 

1. Nedbring unødigt ressourceforbrug i KFUM og KFUK


Resolutionens ordlyd: 
Landsmødet pålægger Hovedbestyrelsen:

  • At forholde sig til ressourceforbruget i form af materialer, tryksager og merchandise - I henhold til økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.
  • At tage initiativ til at tilbyde medlemmerne at modtage vore medlemsblade digitalt frem for på tryk.

Motivation og baggrund: Vi ser det som i god tråd med KFUM og KFUK’s fokus på klima og bæredygtighed at sikre minimalt ressourceforbrug. Især finder vi at det skal være muligt for medlemmer at framelde sig medlemsbladene på tryk.

Forslagsstiller: KFUM og KFUK på Frederiksbjerg og KFUM og KFUK i Gellerup

Blev vedtaget
 

2. Resolution om frivilligansvarlig på relevante landsarrangementer


Resolutionens ordlyd:
På relevante landsarrangementer udpeges en 'frivilligansvarlig' som samlende figur for alle frivillige ledere og hjælpere.

Motivation og baggrund: Jeg har oplevet flere gange at prøve at kontakte lejrchef eller lignende og blevet sendt rundt mellem forskellige personer som ikke mente de var de rigtige.

Forslagsstiller: KFUK og KFUM's Hovedforening

Blev vedtaget