Der er ved tidsfristens udløb ikke opstillet tilstrækkeligt antal kandidater. Der er af foreningerne opstillet 3 kvinder og 5 mænd. Da der jævnfør vedtægterne skal opstilles minimum 6 kvinder og 6 mænd, mangler der minimum 3 kvinder og 1 mand.

De rettidigt opstillede kandidater er på forhånd valgt, da der ikke var opstillet nok til et kampvalg.

Hovedbestyrelsen kunne ifølge vedtægterne opstille de manglende kandidater frem til fire uger før Landsmødet. Men Hovedbestyrelsen ønsker ikke at være selvsupplerende og opfordrer i stedet alle lokalforeninger til at opstille kandidater på Landsmødet.

Forslag til kandidatnavne kan afleveres til dirigenterne senest lørdag på landsmødet kl. 18.30 (fysisk eller pr. mail til dirigenter@kfum-kfuk.dk) og skal for hver opstillet kandidat være underskrevet af delegerede fra mindst tre foreninger.

Se de opstillede kandidater

De rettidigt opstillede kandidater er:

Henriette Lynderup Kirkeskov, Hovedforeningen
Maria Haahr Jensen, Frederiksbjerg
Maria Klaris Søgaard, Frederiksbjerg

Jacob Kloster Madsen, Aulum (Ny i Hovedbestyrelsen)
Jens Christian Kirk, Snejbjerg
Jesper Damgaard, Aalborg
Martin H. Thomsen, Aarhus Midtby (Ny i Hovedbestyrelsen)
Rune Hoff Lauridsen, Ikast

Opstilling af kandidater

Vejledning til opstilling af kandidater til KFUM og KFUK's Hovedbestyrelse for valgperioden 2016-2018

Oktober-november 2018:

Forslag til kandidatnavne kan afleveres til dirigenterne senest lørdag på landsmødet kl. 18.30 (fysisk eller pr. mail til dirigenter@kfum-kfuk.dk) og skal for hver opstillet kandidat være underskrevet af delegerede fra mindst tre foreninger.

Normal procedure:

Sådan opstilles en kandidat til Hovedbestyrelsen:

 • Vedkommende, der skal være myndig og have underskrevet lederaftalen, udfylder og afleverer nedenstående blanket  til den forening, der opstiller kandidaten.
 • Foreningen vælger kandidaten på den lokale generalforsamling (eller en ekstraordinær generalforsamling).
 • Foreningens formand underskriver og indsender blanketten til kandidat@kfum-kfuk.dk senest 7 uger før Landsmødet, dvs. senest d. 21. september 2018. Vedhæft blanketten og skriv desuden i mailen, hvilken forening, kandidaten opstilles af, og om opstillingen eventuelt støttes af andre foreninger.

Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der vejleder i forbindelse med opstilling af kandidater. Skriv til kandidat@kfum-kfuk.dk.

opstilling-af-kandidater-til-lm16-pdfBlanket: Opstilling af kandidat til Hovedbestyrelsen

Hvad vil det sige at sidde i Hovedbestyrelsen?

Hvilken retning skal KFUM og KFUK bevæge sig i?

 • Hvordan støtter vi lokalforeningerne bedst?
 • Hvordan skal vi prioritere vores penge?
 • Og hvordan skaber vi den bedst mulige sammenhæng mellem det lokale, nationale og globale niveau?

Det er spørgsmål som disse, Hovedbestyrelsen forholder sig til.

Overvejer du at stille op til Hovedbestyrelsen, eller vil du bare gerne vide mere, så tøv ikke med at spørge.

Se den nuværende hovedbestyrelse fortælle om arbejdet:

Video af Rune Hoff Lauridsen

Facts om Hovedbestyrelsen (HB)

 • Valget afholdes på landsmødet
 • Valgperioden er 2 år. Man kan sidde i HB i 8 år i alt.
 • Kandidater opstilles af deres lokalforening.
 • Der sidder 5 kvinder og 5 mænd i HB.
 • HB holder 5 weekendmøder om året. Typisk fra fredag kl. 17.30 til lørdag kl. 13.00.
 • Hvert HB-medlem er kontaktperson til et landsudvalg. Hvordan dette udmøntes i praksis aftales med udvalgsformanden. 
 • Læs mere om tidsfrister og opstilling.

 

FAQ

Klassiske forbehold … (og hvorfor de ikke behøver at betyde et nej til Hovedbestyrelsen)

Jeg har ikke tiden lige nu…

HB-arbejdet tager tid, men ikke mere tid end mange andre frivillige opgaver f.eks. som klubleder i den lokale børneklub eller bestyrelse. Men har du lyst til at være med til at sætte rammerne for KFUM og KFUK både lokalt, nationalt og globalt inden for kristendom, aktiviteter, økonomi eller andet, eller er der noget der skulle gøres på en helt anden måde i landsbevægelsen, så skal du overveje at prioritere tiden til at sidde i hovedbestyrelsen.

Det har jeg vist ikke forstand på…

HB-arbejdet kræver hverken årtiers erfaring med bestyrelsesarbejde eller en lang uddannelse i budgetter eller personalejura. Men det kræver holdninger og lyst til at sætte sig ind i nye sider af KFUM og KFUK. Har man det, så har man kvalifikationerne i orden.

Det lokale arbejde er det vigtigste for mig…

Det lokale arbejde er det vigtigste for KFUM og KFUK, men sammenhængen mellem det lokale, nationale og globale er også meget vigtig. Der er brug for folk med forskellige erfaringer i Hovedbestyrelsen og masser af mulighed for fortsat at gøre en konkret forskel for børn og unge.

Tip en kandidat

Hvis du vil opfordre nogen til at stille op til Hovedbestyrelsen, kan du fx sende dem dette link: https://landsmoede.kfum-kfuk.dk/stil-op-til-hovedbestyrelsen/