Hvilken retning skal KFUM og KFUK bevæge sig i?

 • Hvordan støtter vi lokalforeningerne bedst?
 • Hvordan skal vi prioritere vores penge?
 • Og hvordan skaber vi den bedst mulige sammenhæng mellem det lokale, nationale og globale niveau?

Det er spørgsmål som disse, Hovedbestyrelsen forholder sig til.

Hør tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer fortælle om arbejdet:

Video af Rune Hoff Lauridsen

Facts om Hovedbestyrelsen (HB)

 • Er KFUM og KFUK’s overordnede ledelse.
 • Består af fem kvinder og fem mænd.
 • Vælges af Landsmødet for to år ad gangen.
 • Man kan højst være med i Hovedbestyrelsen i otte år.
 • Opgaven er at lede landsbevægelsen, herunder at nedsætte udvalg og ansætte medarbejdere.
 • Hovedbestyrelsen holder fem møder om året - typisk fra fredag aften til lørdag middag, forskellige steder i landet.
 • Hvert HB-medlem er kontaktperson til et landsudvalg. Hvordan dette udmøntes i praksis aftales med udvalgsformanden. 
 • Læs mere om tidsfrister og opstilling.