Sådan opstilles en kandidat til Hovedbestyrelsen:

  • Vedkommende, der skal være myndig og have underskrevet lederaftalen, udfylder og afleverer nedenstående blanket til den forening, der opstiller kandidaten.
  • Foreningen vælger kandidaten på den lokale generalforsamling (eller på en ekstraordinær generalforsamling, eller af bestyrelsen, hvis denne har fået mandat til det).
  • Foreningens formand underskriver og indsender blanketten til kandidat@kfum-kfuk.dk senest 7 uger før Landsmødet, dvs. senest d. 2. oktober 2020. Vedhæft blanketten og skriv desuden i mailen, hvilken forening, kandidaten opstilles af, og om opstillingen eventuelt støttes af andre foreninger.

Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der vejleder i forbindelse med opstilling af kandidater. Skriv til kandidat@kfum-kfuk.dk.

Blanket: Opstilling af kandidat til Hovedbestyrelsen