09.00 Check-in åbner
09.30 Adgang til salen (der er kaffe på bordene)
09.50 Alle er på plads i salen
10.00 Landsmødet åbnes af formandskabet
10.10 Fastlæggelse af forretningsorden, valg af dirigenter, stemmetællere mv. 
10.40 Hovedbestyrelsens beretning for 2019-20
11.40 Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen
12.00 Frokost i mødesalen
13.00 Behandling af toårsmål
13.45 Sådan bliver alle foreninger en del af YMCA World Council 2022 i Aarhus
14.00 Behandling af vedtægter
16.50 Valg af 10 medlemmer til Hovedbestyrelsen samt foreningsrepræsentanter til Udviklingspuljen
17.05 Årsregnskab for 2018 og 2019
17.20 Fastsættelse af organisationsbidrag og vedtagelse af budgetter for 2021 og 2022
17.50 Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen
18.00 Behandling af resolutioner og udtalelser
18.25 Eventuelt
18.30 Landsmødet rundes af
18.40 Andagt
18.55 Landsmødet slutter
19.00 Middag (slutter ca. 21.30)

Se også Landsmøde-guides

Tilmeld dig her