NEDENSTÅENDE ER FRA 2018

 

På Landsmødet behandles dagsordenen med de forslag der er til strategi, budget mv. og der vælges en Hovedbestyrelse.

Derudover er der tid til at få stærke indspark og inspiration til ens engagement i KFUM og KFUK. 

Fredag d. 9. november

17:00 Check-in åbner
18:30 Adgang til mødesalen
19:00 Landsmødet åbnes.
19:20 Hovedbestyrelsens beretning for 2017-18
20:40 Farvel til Minglabar Myanmar
20:55 Præsentation af ansatte og gæster
21:20 Kaffe
21:45 Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen og debat
22:30 Aftensang 
22:45 Natmad i foyeren, akustisk musik, åbne stande, brætspilscafé
23:00 Workshop for forslagsstillere

Lørdag d. 10. november

06:30 Fit & Relax-området er åbent
07:00 Morgenbuffet
08:30 Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag, resolutioner og udtalelser
08:45 Morgenandagt
09:00 Tale ved nyudpeget generalsekretær for World YMCA, Carlos Sanvee
09:25 Behandling af indsendte forslag og forslag fremsat af Hovedbestyrelsen
10:15 Kaffepause
10:40 Hilsner fra Y's Men, Unitas Rejser og DUF
11:00 Regnskab for 2016 og 2017
11:25 Præsentation af nyt internationalt samarbejde
12:00 Frokost
12:45 Åbne stande
13:15 Visioner og målsætninger
14:30 Toårsmål kick off
16:00 Kaffe
16:30 Boosts
18:15 Salg af drikkevarer ved restauranten
18:30 Seneste frist for opstilling af kandidater til UdviklingsPuljen og Hovedbestyrelsen
19:00 Festmiddag m. dinnertalks (oplev Malene Bentsen om YMCA, Jacob Holm om Børnehøjskole og Gertrud Thomsen om Efterskolefestival)
21:00 KFUM og KFUK-underholdning
21:30 Festforedrag med professor i bobler Vincent Hendricks: 'Hvad er der tilbage, når boblerne er drukket og punkteret?'
22:45 Live-musik, lækkerier ved standene, brætspilscafé

Søndag d. 11. november

06:30 Fit & Relax-området er åbent
07:00 Morgenbuffet + udtjekning i receptionen (bagage kan sættes i garderobe v. receptionen)
08:45 Behandling af indsendte forslag (fortsættes)
09:10 Fastsættelse af organisationsbidrag og vedtagelse af budget
10:05 Valg af foreningsrepræsentanter til UdviklingsPuljen + Valg af 10 medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen
10:40 Pause med præ-kirkekaffe
11:00 Gudstjeneste med deltagelse af KFUM og KFUK i Odenses ungdomskor "Fællesklang"
12:30 Frokost
13:45 Ændringer i grundloven
14.25 Behandling af resolutioner og udtalelser
14:45 Eventuelt
15:00 Landsmødet afsluttes
15:05 Kaffe i foyeren

 

Se også Landsmøde-guides

 

Vincent Hendricks. Foto Steen Andersen.jpg
Vincent Hendricks taler lørdag aften. Vincent er professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Vincent har modtaget af DRs store formidlingspris, Rosenkjærprisen. (Foto: Steen Andersen).