beretning-2018Se Hovedbestyrelsens skriftlige årsberetning.

(Beretningen skal ses som et supplement til formandskabets mundtlige beretning på landsmødet. Den mundtlige beretning vil indeholde de største temaer og de mest debat-relevante emner).