Nye toårsmål

Nye toårsmål (tidl. kaldet strategi) blev vedtaget.

lm18_guide_2_toaarsmaal-pdfSe Toårsmål 2018-20

Ny kontingentsats for Velkomstmedlemskab

Kontingentsatsen for velkomsmedlemskabet er fremover 75 kr. årligt (gældende fra 1. januar 2019).
Velkomstmedlemmet betaler kontingentet til sin lokale forening.

Delegerede i distriktsbestyrelserne

Hovedbestyrelsen vil undersøge, om det er muligt, at distrikterne hver får to delegerede, så de på den måde kan få disse bestyrelser – med meget aktive medlemmer – til også at være en
del af demokratiet. 

KFUM og KFUK skal forhold sig til FN's Verdensmål

Hovedbestyrelsen skal forholde sig til FN’s verdensmål, som en samfundsengagerende platform for KFUM og KFUK. Hovedbestyrelsen må sikre, at lokalforeninger får inspiration og værktøjer til at arbejde med verdensmålene konkret og i deres by. Udvalg, arbejdsgrupper og projektgrupper skal ligeledes bidrage til arbejdet med Verdensmålene.

YMCA’s Verdensrådsmøde i Danmark

KFUM og KFUK i Danmark skal arbejde på at afholde YMCA’s Verdensrådsmøde i Danmark i 2022, såfremt det er økonomisk og organisatorisk bæredygtigt.

Nye satser for organisationsbidrag 

Organisationsbidraget for 2019 og 2020 udgør følgende:
Alle medlemmer (inkl. velkomstmedlemmer) 0-29 år: 0 kr.
Alle medlemmer 30+ år: 475 kr. 

Budgetter for 2019 og 2020

Blev vedtaget.

Grundlovsændring vedr. nedlæggelse af foreninger

§ 6.1.6 blev ændret så Hovedbestyrelsen ikke længere er forpligtet på at nedlægge en forening, såfremt denne i tre på hinanden følgende år ikke har kunnet opfylde kravene i § 6.1.1 og 6.1.2.
I den nye formulering står der, at Hovedbestyrelsen kan nedlægge (...).

Grundlovsændring vedr. Hovedbestyrelsens dispensationsmulighed

§ 5.1.1.2 fjernes fra Grundloven. Paragraffen lød: I forbindelse med nedsættelse af projektgrupper kan Hovedbestyrelsen dispensere fra denne regel (at man skal have underskrevet lederaftalen, red.) - dog undtaget projektlederen.

Nedbring unødigt ressourceforbrug i KFUM og KFUK

Hovedbestyrelsen skal forholde sig til ressourceforbruget i KFUM og KFUK i form af materialer, tryksager og merchandise - i henhold til økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Hovedbestyrelsen skal tage initiativ til at tilbyde medlemmerne at modtage vore medlemsblade digitalt frem for på tryk.

Resolution om frivilligansvarlig på relevante landsarrangementer

På relevante landsarrangementer udpeges en 'frivilligansvarlig' som samlende figur for alle frivillige ledere og hjælpere.

 

Se alle forslagene med deres fulde ordlyd her.

(De to nederste forslag blev indsendt sent og fremgår i stedet af denne oversigt).

Se referat af Landsmødet 2018.